Fish_digital
Fish_digital

Teknologi og tjenester for landbaserte anlegg

Teknologi og tjenester for landbaserte anlegg

Moreld har inngående kompetanse innen driftsoptimalisering av industrielle anlegg, inkludert landbaserte akvakulturanlegg. Vi leverer vedlikeholds- og prosessikkerhetstjenester for å bidra til å redusere risikoen for driftsstans, ulykker og omdømmetap.

Aquacontrol 100

Moreld Aqua tilbyr i samarbeid med Moreld Teknor et vedlikeholdssystem for landbaserte anlegg, Aquacontrol 100.

Den landbaserte delen av oppdrettsindustrien er full av kritiske komponenter og funksjonaliteter som har stor betydning for hele anleggets sikkerhet, oppetid, lønnsomhet, og miljømessige fotavtrykk.

Gjennom AquaControl 100 tilbyr vi en komplett systemløsning for optimalisert vedlikehold som vil gjøre den landbaserte akvakulturindustrien i Norge mer lønnsom og mer bærekraftig. I sum bidrar vi til å øke næringens konkurransekraft gjennom gode vedlikeholdstrategier.

Nøkkelen ligger i en grundig kartlegging. En trinnvis gjennomgang av hele anlegget hvor vi skaffer oss det store bildet av dets oppbygging og beskaffenhet. Det gjør oss i stand til å beskrive senarioer og konsekvenser som vil oppstå om ulike komponenter og funksjonaliteter svikter. Sammen med kunden definerer vi anleggets kritiske punkter og komponenter, og legger en helthetlig plan med vedlikeholdstiltak som er optimalisert for hver enkelt komponent.

Deretter iverksettes planen for å forhindre driftsstans og sikre at anlegg og verdier forvaltes på en best mulig måte.

Vårt mål er å bli med anlegget inn i fremtiden med nødvendig oppfølging og kunnskapsbasert presisjonsservice.

Prosessikkerhet

Moreldkonsernet har inngeående kompetanse innen prosessikkerhet fra offshore-, maritim- og industrisektoren. Våre ingeniører kan hjelpe til med å identifisere kritiske risikoer og flaskehalser og redesigne dine operasjonelle prosesser.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester.