GM Design Hovedbilde (1)
GM Design Hovedbilde (1)

GM Aqua Design

GM Aqua design – offshore oppdrettskonsept

GM Aqua Design er en modulær løsning for oppdrett på eksponerte lokasjoner. Designet, med patenterte løsninger utviklet i Moreld Aqua, vil bidra til at industrien kan nå nye produksjonsarealer som ikke lar seg drifte med dagens teknologi. GM Aqua Design vil la seg tilpasse lokasjonens spesifikke krav samt kundens ønsker rundt drift og utrustning av enheten.

Enheten driftes ved hjelp av en multifunksjonell traverskran som gir tilgang over hele habitatet, dette sammen med annen operasjonell utrustning gjør GM Aqua Design funksjonell og selvstendig.

En enhet vil ha integrert utstyr og fasiliteter til å driftes som et frittliggende anlegg, utgangspunktet for lagringskapasitet av fór er 10 dager ved maksimum biomasse.

Konseptet utvikles i dag for semieksponerte lokasjoner, Hs < 8m, og Moreld Aqua ser at det er et stort potensiale for nye arealer og vekst i dette område. Parallelt pågår det en studie med støtte fra Innovasjon Norge, et prosjekt som jobber med å ta GM Aqua Design til havs / fullt eksponert.

Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om konseptet.